Service

Med regelbunden service kan du sänka dina energikostnader och undvika tidsödande driftstopp och dyra reparationer på din fastighet, anläggning eller industri. Dessutom säkerställer vi att du lever upp till lagar och förordningar. Vi hjälper dig med löpande underhåll, akuta åtgärder och ombyggnationer. Det gäller både på elinstallationer vi själva utfört eller på elinstallationer du köpt genom en annan leverantör.

 • Ny- och tillbyggnader
 • Elbilsladdare
 • Tele- och Datainstallationer
 • Felsökningar
 • Reparationer
 • Renoveringar
 • Försäkringsärenden

  Peter Stackhammar

  Verksamhetsansvarig Service

  070-755 94 70